Effect van motivatie-bevorderende interventie in vwo-plus niet aantoonbaar

Om gebrek aan motivatie tegen te gaan en onderpresteren door hoogbegaafde leerlingen te voorkomen werd een interventie ontworpen en in leerjaar 2 van het vwo uitgeprobeerd. Meer motivatie en betere leerprestaties door stimulering van autonomie en gerichtheid op het leerproces werden niet aangetoond.

Motivatieproblemen bij hoogbegaafde leerlingen
Hoogbegaafde leerlingen hebben vaak motivatieproblemen op school en dat leidt soms tot onderpresteren. Om dit te voorkomen werd een motivatie-bevorderende interventie voor stimulering van autonomie en gerichtheid op het leerproces ontworpen voor het vwo.

Inhoud interventie
Input voor de interventie vormden de zelfdeterminatietheorie en de doeloriŽntatietheorie over motivatie. IngrediŽnten van de interventie waren stimulering van de autonomie van de leerling en gerichtheid op het leerproces. Docenten werden hiervoor getraind door een onderwijskundige van het KPC op onder meer: voorbeelden geven van goede leerstrategieŽn, betekenisvolle opdrachten geven, feedback geven op het leerproces, voorkomen van sociale vergelijking op prestaties. De interventie werd nader aangepast op basis van het type motivatie dat de leerling kenmerkte.

Effect op motivatie en leerprestaties?
Het effect van de interventie op motivatie (gemeten met Leermotivatietest en empowermentvragenlijst) en leerprestaties (eindrapportcijfer voor Nederlands, Engels en wiskunde) werd onderzocht door vergelijking van tweede klas vwo-plus leerlingen met leerlingen in regulier vwo en met vwo-plus leerlingen die geen motivatie-bevorderende interventie kregen. Effecten werden niet gevonden. Maar docenten die de interventie na training uitvoerden, hadden wel de indruk dat de interventie een positief effect had op de motivatie. Voor deze discrepantie zijn in het rapport verschillende mogelijke verklaringen gegeven. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van NRO.

Meer informatie

Breetvelt, I., Meijer, J., m.m.v. Boer, E. de (2016).
Bevordering van motivatie bij leerlingen in VWO-plus arrangementen of excellentieprogrammaís in het VO
Rapport 960, ISBN 94-6321-026-3. NRO kortlopend onderwijsonderzoek. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
download - bestel

Contactpersoon

Iris Breetvelt, IBreetvelt@kohnstamm.uva.nl

Zie ook

Breetvelt, I., Meijer, J., & Koopman, P. (2012).
Effectonderzoek VWO-plus: Onderzoek naar effecten van het atheneum-plus programma van college de heemlanden
Rapport 887, ISBN 90-6813-947-1. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
download - bestel

Samenwerkingspartners

College De Heemlanden
Openbaar Lyceum Zeist
Hyperion Lyceum

Trefwoorden

motivatie, interventie, vo, VWO-plus, excellent, hoogbegaafd