ProDemos draagt bij aan burgerschap via authentieke ervaringen als bezoek Tweede Kamer

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat – richt zich met succes op burgerschap, zo blijkt uit evaluatieonderzoek van het Kohnstamm Instituut. Dat leidde tot continuering van de subsidie.

Huis voor Democratie en rechtsstaat
ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat – ontvangt subsidie om jongeren en volwassenen te laten kennismaken met de democratische kernwaarden en de instituties die daarbij horen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door rondleidingen op het Binnenhof, rechtbankbezoeken, Democratiespellen en Jongerengemeenteraden. Zoveel mogelijk zélf ervaren wat democratie en rechtsspraak inhouden door in gesprek te gaan met politici en juristen, of door in spelvorm zelf de financiën te verdelen voor de eigen gemeente en daarover te debatteren. ProDemos is er ook op gericht om de vaardigheden van burgers, nodig om deel te nemen aan democratische processen te vergroten, onder meer via de cursus Politiek Actief. ProDemos stimuleert ook de daadwerkelijke politieke en maatschappelijke participatie van burgers, bijvoorbeeld met De Stemwijzer. Zo leert ProDemos burgers welke partijen er zijn en waar ze voor staan. (Zie verder www.prodemos.nl).

Subsidie goed besteed
Een evaluatiestudie, uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut, laat zien dat de subsidie goed besteed wordt en doeltreffend is. Deze wordt dan ook gecontinueerd. De subsidie van ProDemos is verlengd tot 1 januari 2022, zie ook Staatscourant.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het onderzoek vond plaats via deskresearch en interviews met belangrijke stakeholders zoals docenten uit het voortgezet onderwijs.

Meer informatie

Boogaard, M., Ledoux, G., Nieuwelink, H. (2016).
Evaluatie Subsidie ProDemos 2011-2016.
Rapport 959, ISBN 94-6321-019-5. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
download - bestel

Contactpersoon

Marianne Boogaard, MBoogaard@kohnstamm.uva.nl

Zie ook

Case Report Burgerschap (NRO)

Samenwerkingspartner

HvA (Hessel Nieuwelink)

Trefwoorden

burgerschap, democratie, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, volwassenen, evaluatie, ProDemos, BZK