Buisman, M. & Allen, J. (2015)

Rapport Onderzoek laaggeletterden. Kansen voor bibliotheken om laaggeletterden te bereiken

 

Rapport 15-11

Den Haag: Koninklijke Bibliotheek

 

 

Contactpersoon

Marieke Buisman

voor onderzoek van onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam

Taalaanbod van de bibliotheek kan preventieve en curatieve aanpak van laaggeletterdheid verbinden