Kohnstamm Instituut participeert in de Kennisrotonde, loket voor snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk


De Kennisrotonde van NRO heeft als doel de toepassing van bevindingen uit onderwijsonderzoek in de onderwijspraktijk te bevorderen. Onderwijsprofessionals kunnen vragen inbrengen en kennismakelaars van de Kennisrotonde, ervaren onderzoekers, formuleren een antwoord. Zij doen dat op basis van een beknopte analyse van de literatuur en/of raadpleging van deskundigen. Edith van Eck is een van de kennismakelaars. De context van het Kohnstamm Instituut zorgt daarbij voor brede expertise.