Project Kennisbenutting door docenten

Onderzoek naar docenten die kennis creëren en benutten voor onderzoek en praktijk

 

Het benutten van kennis door docenten om de onderwijspraktijk te verbeteren krijgt toenemende aandacht. Scholen experimenteren met verschillende vormen van kennisbenutting, onder meer door docenten zelf onderzoek te laten doen of samen onderwijs te laten ontwerpen. Ze stuiten daarbij op vragen over hoe zij die kennis binnen de school verder kunnen benutten en verder kunnen verspreiden. In dit onderzoeksproject onderzoeken we hoe kennisbenutting en –verspreiding geoptimaliseerd kunnen worden in scholen voor voortgezet onderwijs.

 

Dit onderzoek is (mede) gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

 

 

ORD 2017: Onderzoek met impact

Kohnstamm-onderzoekers Wouter Schenke, Marianne Boogaard, Henk Sligte en Irma Heemskerk presenteren over dit onderzoek tijdens twee symposia op de Onderwijs Research Dagen (ORD) 2017 in Antwerpen. Het ene symposium gaat over ‘Kennis opdoen en verder verspreiden in de schoolorganisatie: inzichten van docenten’ en het andere symposium over drie deelstudies die we uitgevoerd hebben in het kader van dit NRO-onderzoek naar kennisbenutting. Promovendus Patrick van Schaik presenteert zijn reviewstudie naar belemmeringen en condities voor betere kennisbenutting door docenten. Na afloop van de ORD zullen de PPTs op deze website onder downloads te vinden zijn.

 

productie & onderhoud: Elion.nl

Project

Kennisbenutting door docenten

Project Kennisbenutting door docenten