Project Kennisbenutting door docenten

Presentatie over resultaten jaar 2 - ORD-conferentie 2017

 

Een lijst met tips en ideeën voor kennisbenutting en –deling door docenten

 

EAPRIL seminar 6 april 2017

Op 6 april 2017 vond in Amsterdam de EAPRIL seminar plaats, georganiseerd door de partners van IAMEducation. Het thema was het verbinden van praktijkgericht onderzoek en onderwijs. Hieronder kunt u de PPTs downloaden die door de presentatoren zijn gebruikt.

Openingssessie - Wouter Schenke

Keynote-presentatie - Marco Snoek

Keynote-presentatie - Patrick van Schaik

 

Kennis benutten! Ervaringen uit onderzoek in vo-scholen - Wouter Schenke

Kennisbenutting in netwerken van docenten: een verkenning - Marianne Boogaard

Een masteropleiding als bijdrage aan kennisbenutting en –verspreiding door leraren - Henk Sligte en Wouter Schenke

Kennisontwikkeling en kennisdeling met leerKRACHT - Irma Heemskerk en Wouter Schenke

 

Raamwerk voor beschrijving van impact van praktijkgericht onderwijsondezoek - Suzanne Groothuijsen

Kennisbenutting in onderzoekende scholen - Anje Ros

Impact Praktijkgericht Onderzoek - Linda Sontag, Christa Teurlings en Suzanne Beek

 

Leiderschap van docenten, schoolleiders en onderzoekers in de samenwerking rond onderzoek - Frank Hulsbos en Wouter Schenke

 

De Gentste masterclass 'lerarenopleiders onderzoeksvaardig!': uitgangspunten, verloop en uitkomsten - Ruben Vanderlinde en Hanne Tack

Onderzoeksmatig werken door academisch opgeleide leerkrachten - Jan Baan, Lisa Gaikhorst en Monique Volman

 

Samenwerkingen rondom onderwijs - Mirjam Schuijff, Natalie Pareja Roblin en Susan McKenney

Onderzoek van studenten verbinden aan schoolontwikkeling - Judith Bekebrede

 

 

leerKRACHT

Irma Heemskerk en Wouter Schenke hebben onderzoek gedaan naar het programma leerKRACHT

Beschrijving

Rapport Kennisontwikkeling en kennisdeling met leerKRACHT

 

 

Posters van scholen

Kennisbenutting Calvijn Goes Jaar 1

 

 

Inventarisatie Kennisnetwerken

Leerkringen, docent-onderzoeksteams en academische werkplaatsen zijn populair in het onderwijs. Dit hebben we voor een verkennend onderzoek geschaard onder de noemer ‘kennisnetwerken’. We zijn nagegaan of het leraren lukt om opbrengsten en inzichten uit kennisnetwerken toe te passen in hun lespraktijk en verder te verspreiden naar collega’s. Dit onderzoek is uitgevoerd door Marianne Boogaard, Patrick van Schaik, Charles Felix en Wouter Schenke.

Rapport Kennisbenutting in kennisnetwerken van docenten: Een verkenning

 

Presentatie die werd gegeven op de bijeenkomst van 22 juni 2016 op het Da Vinci College in Leiden.

 

 

Kennisbenutting door docenten die masteropleiding volgen

Uit dit vragenlijstonderzoek van Henk Sligte en Wouter Schenke blijkt dat kennisbenutting en -verspreiding duidelijk verschilt per type masteropleiding.

Rapport Een masteropleiding als bijdrage aan kennisbenutting en -verspreiding door leraren

 

Presentatie die werd gegeven op de bijeenkomst van 28 november 2016 op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam.

Presentatie over Onderzoek naar Masteropleidingen als mogelijke strategie voor kennisbenutting en -verspreiding op 28 november 2016.

 

 

Presentatie Leraren congres

 

Interview Didactief

 

 

Informatie en onderzoeksrapporten

Effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving

productie & onderhoud: Elion.nl

Project

Kennisbenutting door docenten

Project Kennisbenutting door docenten