2017     2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007 en eerder
april 2017
Afscheid van Jan Kramer en Charles Felix
In april 2017 hebben wij afscheid genomen van onze algemeen directeur Jan Kramer en van onderzoeker Charles Felix. Beiden gaan van een welverdiend pensioen genieten.


foto: Marianne Boogaard
..meer

foto: Iris Bollen
Op 11 april jl vond het symposium van het Kohnstamm Instituut plaats over kwaliteit voor het jonge kind. Wij kijken terug op een geslaagde middag en hopen u bij een volgende keer weer te zien.
april 2017
Scholingstijd moet door veel vo-middenmanagers bevochten worden
Teamleiders en afdelingsleiders in het voortgezet onderwijs zijn voor hun professionalisering afhankelijk van de goodwill van hun leidinggevende. Er zijn op scholen weinig tot geen structurele middelen beschikbaar voor professionele ontwikkeling van deze middenmanagers. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor Professionalisering schoolleiders in het voortgezet onderwijs, uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut en Oberon. ďScholingstijd moet regelmatig Ďbevochtení wordenĒ, zo geven middenmanagers aan.

Rapport 17-1, Lockhorst, D., De Jong, A., & Schenke, W.
Monitor Professionele ontwikkeling schoolleiders VO 2016
..meer
april 2017
blog Een stage bij het Kohnstamm Instituut
Jeroen van Tessel en Kim Jurgens lopen stage bij het Kohnstamm Instituut. Heleen Wellner heeft haar stage net afgerond. In dit blog geven ze een inkijkje in hun ervaringen als onderzoeksstagiairs.
..meer

Versnelde en verrijkte trajecten voor vwo-leerlingen: hoe werkt dat en wat levert het op?
Vanaf het schooljaar 2016/17 krijgen scholen de mogelijkheid om talentvolle vwo-leerlingen meer uitdagingen te bieden in het onderwijs door middel van versnelde en/of verrijkte trajecten. Gedurende de pilotperiode tot 2021 mogen scholen zich aanmelden voor de trajecten. Het Kohnstamm Instituut voert flankerend evaluatieonderzoek uit voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
..meer
Marieke Buisman
Kohnstammlezing 2017
foto: Marcel Prins
maart 2017
Kunstzinnige oriŽntatie in het primair onderwijs: de meeste tijd gaat naar beeldende activiteiten
In schooljaar 2015-16 heeft binnen Peil.onderwijs, onder regie van de Inspectie voor het onderwijs, een peilingsonderzoek naar Kunstzinnige oriŽntatie op basisscholen plaatsgevonden. Aanbod en prestaties zijn gemeten. Het Kohnstamm Instituut verzorgde het veldwerk en maakte het instrument voor de peiling van het aanbod.

Rapport 949, Regtvoort, A., Elshof, D., Emmelot, Y., Ledoux, G.
Peil.onderwijs. Kunstzinnige oriŽntatie primair onderwijs, 2015-2016
..meer
maart 2017
Effect van motivatie-bevorderende interventie in vwo-plus niet aantoonbaar
Om gebrek aan motivatie tegen te gaan en onderpresteren door hoogbegaafde leerlingen te voorkomen werd een interventie ontworpen en in leerjaar 2 van het vwo uitgeprobeerd. Meer motivatie en betere leerprestaties door stimulering van autonomie en gerichtheid op het leerproces werden niet aangetoond.

Rapport 960, Breetvelt, I., Meijer, J., m.m.v. Boer, E. de
Bevordering van motivatie bij leerlingen in VWO-plus arrangementen of excellentieprogrammaís in het VO
..meer
Training helpt leraren vmbo-leerlingen te motiveren
Veel docenten vinden het lastig om hun leerlingen optimaal te motiveren. Een korte training voor docenten in het bieden van autonomie in combinatie met structuur blijkt in het vmbo bij te dragen aan motiverender lesgeven. Hierdoor verbetert ook de kwaliteit van de motivatie van de leerlingen, zo blijkt uit een gezamenlijk NRO-onderzoek van de Universiteit Utrecht, het Kohnstamm Instituut en de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en de Lerarenopleiding (POWL) van de Universiteit van Amsterdam.
..meer
februari 2017
Kwetsbare jongeren in het Amsterdamse mbo presteren goed
Dit blijkt uit een analyse van het Kohnstamm Instituut in opdracht van de gemeente Amsterdam. Zo stoppen ze niet vaker voortijdig met hun opleiding en halen ze net zo vaak een diploma zonder studievertraging als niet-kwetsbare jongeren.

Rapport 961, Koopman, P.N.J., Buisman, M.
Analyse van de onderwijsloopbanen van studenten in het Amsterdamse mbo
..meer
februari 2017
In het nieuws (voorpagina de Volkskrant):
Doelgroepkind heeft baat bij goede kwaliteit voorschoolse voorziening
Achterstanden van 2- en 3-jarige kinderen kunnen door goede voorschoolse educatie worden teruggedrongen. De kwaliteit van voorzieningen speelt hierin een belangrijke rol. Dit blijkt uit analyses op data van het pre-COOL cohortonderzoek.

Rapport 947, Leseman, P., Veen, A. (red.)
Ontwikkeling van kinderen en relatie met kwaliteit van voorschoolse instellingen. Resultaten uit het pre-COOL cohortonderzoek.
Rapport 951, Pre-COOL consortium
Ontwikkeling van kinderen en relatie met kwaliteit van voorschoolse instellingen. (samenvattende brochure)
..meer
februari 2017
Lezing en paneldiscussie over de Nederlandse identiteit
Maykel Verkuyten geeft een lezing over sociale identificatie en groepsidentificatie en hoe dit het denken van jongeren beÔnvloedt.
Vanuit het Kohnstamm Instituut neemt Merlijn Karssen deel aan de paneldiscussie.
poster debatavond
Dual identity, in-group projection, and out-group feelings among ethnic minority groups
Further Conceptualizing Ethnic and Racial Identity Research: The Social Identity Approach and Its Dynamic Model

Programma Gezonde Lunch op de basisschool
Het programma Gezonde Lunch biedt leerlingen gezonde voeding. Het doel is een gezondere leefstijl, ontwikkeling van een breder smaakpalet en bewustwording.
..meer

FinanciŽle toegankelijkheid van het onderwijs: hoe werkt de wet?
De Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS) regelt de financiŽle toegankelijkheid. Onderzoek naar de werking van de wet wordt nu uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut samen met SEO Economisch Onderzoek.
..meer
februari 2017
Toekomstige praktijkschoolleerlingen in het basisonderwijs: vroeg herkennen, passend begeleiden
Hoe kan de overgang van basisschool naar praktijkschool in Amsterdam soepel verlopen? Verkennend onderzoek naar het voortraject op de basisschool leidt tot concrete aanbevelingen.

Rapport 969, Weijers, D., Heim, M.
De weg naar het praktijkonderwijs. Een verkennend onderzoek naar de inzet van zorg en onderwijsondersteuning in het voortraject van het praktijkonderwijs
..meer
februari 2017
Feiten op een rij
Wat weten we over Onderwijsachterstand, Passend onderwijs, Jonge risicokinderen en Voortijdig schoolverlaten en risicojongeren?
Het Kohnstamm Instituut heeft in opdracht van het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) de feiten op een rij gezet.

Onderwijsachterstand   Passend onderwijs

Jonge risicokinderen   Voortijdig schoolverlaten en risicojongeren
januari 2017
Rekenlessen in de 21e eeuw
Hoe kan een rekenles bijdragen aan het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden? Twee docenten die meewerkten aan een onderzoek naar creatief vermogen en kritisch denken in het rekenonderwijs beschrijven hun aanpak.
..meer

januari 2017
Goed burgerschapsonderwijs is mogelijk, ůůk in lastige omstandigheden
Aanknopingspunten om het eigen burgerschapsonderwijs goed vorm te geven:dat is de opbrengst van een literatuurstudie en onderzoek naar Ďgood practicesí in het primair en voortgezet onderwijs van het Kohnstamm Instituut, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam.

Rapport 967, Nieuwelink, H., Boogaard, M., Dijkstra, A.B., Kuiper, E.J. & Ledoux, G.
Onderzoek in burgerschap: wat scholen kunnen doen
..meer
2017     2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007 en eerder