Afscheid van Jan Kramer en Charles Felix

In april 2017 hebben wij afscheid genomen van onze algemeen directeur Jan Kramer en van onderzoeker Charles Felix. Beiden gaan van een welverdiend pensioen genieten.


foto: Hans Rattink

Jan Kramer is van juni 2009 tot heden algemeen directeur van het Kohnstamm Instituut geweest. Hij was ook betrokken bij de voorbereiding voor het opnemen van het instituut binnen de Divisie Toegepast Onderzoek van de UvA Holding.

Jan studeerde Sociale Geografie en Milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest als leraar Aardrijkskunde op twee middelbare scholen in Zaanstad kwam hij als junior onderzoeker in 1982 in dienst van de Interfacultaire vakgroep Milieukunde van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de UvA. Tussen 1983 en 1986 heeft Jan de opleiding hogere bedrijfskunde gevolgd bij het Instituut voor Bedrijfswetenschappen.
In 1988 werd hij coördinator van het toegepaste onderzoek van de vakgroep Milieukunde. In 1993 was hij medeoprichter van IVAM UvA BV. Vanaf september 1993 tot oktober 2008 was hij algemeen directeur van IVAM.


foto: Iris Bollen


Charles Felix was vanaf 1982 werkzaam bij het Kohnstamm Instituut, aanvankelijk op projecten op het gebied van volwasseneneducatie en de functie die volwasseneducatie heeft bij het bestrijden van onderwijsachterstanden. In de loop der jaren heeft hij zijn expertise uitgebreid naar alle andere onderwijssectoren en thema’s zoals passend onderwijs, onderwijssegregatie, en onderwijs en seksuele diversiteit. Hij heeft bij veel verschillende projecten een belangrijke rol gespeeld bij de dataverzameling door middel van interviews, zowel face-to-face als telefonisch, en bij data-analyse.

Charles is bij het Kohnstamm Instituut binnengekomen als stagiair sociologie. Na zijn afstuderen verrichtte hij samen met Willem Houtkoop en Edith van Eck binnen de programmagroep volwasseneneducatie onderzoek naar tweede-kansonderwijs, naar de rol van verschillende vormen van volwasseneneducatie bij het bestrijden van onderwijsachterstanden.

In de loop der jaren heeft hij zijn expertise uitgebreid naar alle andere onderwijssectoren en thema’s. Zo heeft hij zich de laatste jaren bezig gehouden met onderzoek in de VVE, in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs, in het mbo en het hoger onderwijs. Daarbinnen concentreerde hij zich op verschillende onderwerpen zoals bijvoorbeeld passend onderwijs, onderwijs en seksuele diversiteit, onderwijssegregatie, onderwijsachterstanden, onderwijsidentiteit, competentiegericht onderwijs, leerlinggebonden financiering, studententevredenheid, multimediagebruik in het onderwijs en buitenschoolse opvang. Hij heeft bij veel verschillende projecten een belangrijke rol gespeeld bij de dataverzameling door middel van interviews, zowel face-to-face als telefonisch, en bij data-analyse.
Charles zal zijn werkzaamheden begin juni definitief beëindigen.

Enkele recente publicaties
Passende competenties voor passend onderwijs. Onderzoek naar competenties in het basisonderwijs. Rapport 15-10. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
Smeets, E., Ledoux, G., Regtvoort, A., Felix, C. & Mol Lous, A., 2015

Het wettelijke einde van pesten op school? Regelmaat 2014(1).
Roede, E. de & Felix, C., 2014

Evaluatie training potentieel gewelddadige eenlingen (PGE). Rapport 917. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
Glaudé, M., Meijer, J., Breetvelt, I., Felix, C., 2014

Gebruik van tablets in de school. Rapport 916. Amsterdam: Kohnstamm Instituut
Meijer, J., Emmelot, Y., Felix, C., Karssen, A.M., 2014

Bestrijding van onderwijssegregatie in gemeenten. Verkenning van lokaal beleid anno 2013. Utrecht: FORUM.
Ledoux, G., Felix, C. & Elshof, D., 2013


foto: Iris Bollen