Kohnstammlezing 2017 - Paul Verhaeghe
foto: Marcel Prins

De achttiende Kohnstammlezing werd verzorgd door Paul Verhaeghe.
Met autoriteit loopt er vandaag de dag heel wat verkeerd, betoogt Paul Verhaeghe. Willen we een oplossing, dan moeten we eerst het probleem begrijpen. Hoe verhoudt identiteit zich tot autoriteit, wat is het verschil met macht en welke veranderingen hebben er plaatsgegrepen?
De centrale stelling van deze lezing luidt dat onze maatschappij zich in een spagaat bevindt tussen macht en autoriteit. Willen we het afglijden naar macht vermijden, dan moeten we een andere grond voor autoriteit installeren.
Voor het onderwijs betekent dit het verlaten van de piramidale structuur en het uitbouwen van een horizontale hiŰrarchie. Het doel daarvan is dat elke leerkracht weer als gezagsdrager kan functioneren, omdat hij of zij gedragen wordt door anderen.


Curriculum vitae Paul Verhaeghe:
Prof. dr. Paul H.J. Verhaeghe (1955) is gewoon hoogleraar Klinische Psychodiagnostiek, Psychoanalytische therapie en Gender Studies aan de Universiteit van Gent.
In 1978 studeerde hij af als licentiaat in de psychologie aan de Rijksuniversiteit Gent. Na zijn studies was hij eerst werkzaam als klinisch psycholoog-psychotherapeut in een centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, daarna als klinisch psycholoog-psychotherapeut in de Bijzondere Jeugdzorg. In 1985 behaalde hij zijn doctoraat in de psychologie en in 1992 een speciaal doctoraat in psychodiagnostiek. In 1992 werd hij benoemd tot hoofddocent, in 1996 verwierf hij de rang van gewoon hoogleraar. Als hoofd van de vakgroep Psychoanalyse en raadplegingspsychologie motiveerde hij een nieuwe generatie psychoanalytisch geschoolde psychologen om empirisch en klinisch onderzoek te doen.
Sedert 2000 gaat zijn belangstelling vooral naar de invloed van maatschappelijke veranderingen op psychologische en psychiatrische moeilijkheden. Hij schreef zijn bevindingen neer in een drieluik, waarin de mens in diens verhouding tot de ander centraal staat. Het eerste deel, Identiteit, verscheen in 2012, het tweede, Autoriteit in 2015. Het derde en laatste deel, Intimiteit, is gepland voor 2018.

De volgende instellingen maken deel uit van het Samenwerkingsverband Onderwijs en Opvoeding Amsterdam:

  • Faculteit Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam
  • Afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding, Universiteit van Amsterdam
  • Kohnstamm Instituut UvA BV
  • Afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen, Vrije Universiteit
  • Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen, Vrije Universiteit


Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: kohnstammlezing-fmg@uva.nl

Let op! Vanaf volgend jaar zullen de folder en het boekje uitsluitend in digitale vorm verschijnen. Indien u per e-mail voor de Kohnstammlezing 2018 e.v. wilt worden uitgenodigd, kunt u dit mailen naar bovengenoemd e-mailadres.