Verslag van inspirerend EAPRIL seminar

Op 6 april 2017 was er een inspirerend EAPRIL seminar in Amsterdam. Het centrale thema van het seminar was: het verbinden van praktijkgericht onderzoek en onderwijs. Drie partners in Amsterdam organiseerden het seminar: de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Kohnstamm Instituut. De dag was gevuld met symposia, presentaties en workshops.

Samenwerkingsverbanden tussen onderzoek en scholen
Keynote presentator dr. Marco Snoek (lector aan HvA) was duidelijk over zijn visie op het aansluiten van onderzoek en onderwijs: begin met het opbouwen van een sterke structuur met aandacht voor rollen en taken, en communicatie. Hij wees erop hoe een sterke structuur bijdraagt aan boundary crossing van onderzoekers, studenten en docenten. Keynote presentator Patrick van Schaik werkt als leraar op een middelbare school en is PhD-student aan de UvA. Hij toonde een bruikbaar model van kennisbenutting, waarmee hij aandacht vestigde op de voorwaarden, maar ook op het creŽren van partnerschappen tussen onderzoeksinstellingen en scholen.

Impact van onderzoek
Marianne Boogaard, Henk Sligte en Irma Heemskerk, senior onderzoekers van het Kohnstamm Instituut, leverden interessante inzichten over de impact van onderzoek op schoolontwikkeling. Zij bespraken:

  • hoe leraren die deelnemen aan kennisnetwerken kennis waarderen en wat kansrijke strategieŽn voor kennisbenutting zijn;
  • de invloeden van educatieve masters op kennis delen door leraren;
  • en hoe het programma leerKRACHT bijdraagt aan kennisontwikkeling tussen leraren.
Verder waren er presentaties over voorwaarden die de impact van onderzoek kunnen vergroten. Suzanne Groothuijsen (Universiteit Utrecht) presenteerde een kader om de impact van praktijkgericht onderzoek op de praktijk te meten. Christa Teurlings (ToiP) en Suzanne Beek presenteerden de resultaten van een studie naar 16 praktijkgerichte NRO-onderzoeksprojecten. Een van de conclusies was dat al deze projecten hebben geleid tot veranderingen in het onderwijs, maar dat de impact afhankelijk is van de context en de doelen. Anje Ros (Fontys) legde uit hoe onderzoek een grotere impact op de praktijk heeft wanneer aandacht wordt besteed aan de dialoog tussen docenten en het organiseren van feedbackmomenten van resultaten.


foto's: Marianne Boogaard en Wouter Schenke

Bouwstenen
Het verbinden van praktijkgericht onderzoek en onderwijs verdient structurele aandacht, zo vertelden onderzoekers Frank Hulsbos (Welten Instituut) en Wouter Schenke (Kohnstamm Instituut) in een workshop. Drie belangrijke bouwstenen hiervoor zijn: 1) een stem geven aan elke deelnemer tijdens het opzetten van de onderzoeksagenda; 2) de verwachtingen van elkaar als professionals bespreken; 3) oog houden voor de communicatieprocessen tijdens het onderzoeksproject.

Aan het eind van de inspirerende dag zei eťn van de leraren: ďMijn eerste ontmoeting met EAPRIL is een aangename. Ik wil zeker proberen om mijn schoolmanagement te overtuigen om mij toestemming te geven om naar EAPRIL in Finland te gaanĒ. We leven nu toe naar deze conferentie en naar ons seminar volgend jaar in Gent.

Alle presentaties zijn HIER te downloaden.

Lees meer over EAPRIL op: https://eapril.org/eapril-2017
Meer info bij Wouter Schenke: wschenke@kohnstamm.uva.nl